حسگر ضربان قلب

حسگر ضربان قلب ساعت هوشمند چگونه کار می کند؟

/smart-watch-heart-rate-sensor

بسیاری از افراد از حسگر ضربان قلب ساعت هوشمند استفاده می کنند. ولی باید گفت برای کار با این فناوری باید نکات حساسی رعایت شود که در این مقاله آن ها را نام می بریم.